كورسی فڕیوە

یاریەكی سەركێشە و دڵڕفێنە بۆ هەموو تەمەنێك دەبێت و ئارەزوومەندانەیە و پێكهاتووە لە (48) كورسی بەشێوەیەكی خێرا دەخولێتەوە و بەرزدەبێتەوە بۆ (10م).