شەمەندەفەر

تایبەتە بە منداڵان لەسەر سكەیەكی ئاسن دەروات و بە درێژی (25م) وە هەموو فارگۆنێك شاشەیەكی كۆمپیوتەری لەسەرە بۆ یاریكردنی منداڵ كە زۆر ئارەزویان لێیەتی ، لە (4) فارگۆن پێكهاتووە .